ساخت بیست واحد STACK

کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا

مشاور : مشانیر

شماره قرارداد : 85-44U-MSZ2 و -MSZ1  Projects

تاریخ شروع قرارداد : 26-12-85 , 6-1-88

مبلغ قرارداد : 49,526,813,504  ریال

محل نصب پروژه : نیروگاه های سیکل ترکیبی

شرح مختصر پروژه :

تهیه نقشه‌های ساخت، تامین متریال، ساخت، پیش مونتاژ، تست، دمونتاژ، سندبلاست، رنگ‌آمیزی و بارگیری بیست عدد STACK نیروگاه های سیکل ترکیبی به ارتفاع 50 متر و با وزن کل 2925 تن تحت نظارت گروه مپنا، شرکت DOOSAN کره

  1. 6
  2. 5
  3. 4
  4. 3
  5. 2
  6. 1